Dejavnosti

Podjetje Kovinske konstrukcije Štruc je bilo ustanovljeno 22. februarja 2010. Glavna dejavnost podjetja po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) od leta 2008 dalje, je Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov, z oznako  25. 110.

Lastnika podjetja sta Uroš in Ingrid Štruc. Svojo poslovno pot sta začela v tujem Avstijskem podjetju, ki pa je v obdobju recesije propadlo. Ovir in težav je bilo veliko, nabirala sta si izkušnje. Zaradi propada podjetja, sta posledično ostala oba brez zaposlitve in se tako odločila ustanoviti lastno podjetje.

Najpomembnejše razvojno obdobje za podjetje se je začelo avgusta leta 2010, ko se je preselilo na novo lokacijo, v novo, večjo in boljšo delovno halo. Kljub temu je hala potrebovala predhodno dodelavo in usposobljanje da se je proizvodnja lahko zagnala. To je za lastnika, kot za podjetje pomenilo korak dalje, saj  je začelo prevzemati večje in zahtevnejše projekte.

Podjetje se zavzema za kvaliteto izdelkov in si v prihodnosti želi, da bi lahko večino del, tako manj kot bolj zahtevnih, opravljali v lastni proizvodnji in ne pri podizvajalcih.

Število zaposlenih se je od ustanovitve podjetja povečalo iz pet, na sedaj deset zaposlenih. Vsi razen lastnikov so vključeni v proces proizvodnje. Povpraševanje in naročila so vse večja, raste pa tudi obseg dela, kar pomeni vedno nove možnosti za zaposlovanje. Trenutno se soočamo s pomanjkanjem kadra, kar predstavlja ne malo težav, zato naš kader precej časa tudi usposabljamo.

Najpomembnejši izdelki / storitve podjetja

Naš proizvodno prodajni program smo razdelili v štiri glavne skupine:

- zahtevne konstrukcije,
- konstrukcije,
- izdelki za kovinsko predelovalno industrijo,
- ekološki program.

Skupaj s partnerskim podjetjem iz Avstrije razvijamo in izdelujemo različne vrste izdelkov iz kovine, ki so namenjeni industriji predelave ali obdelave najrazličnejših odpadkov in preostankov iz proizvodnih procesov.
V zadnjem letu se vse bolj posvečamo zahtevnejšim konstrukcijam, kar za nas predstavlja dolgoročno perspektivo. Naši izdelki so v splošnem večjih gabaritov, obdelavo le-teh nam omogoča ustrezen kader, tehnologija in industrijski prostor. Gre za izdelavo posameznih elementov in naprav, ki so sestavni deli večjih naprav ali objektov.

Celoten proces izdelave poteka na dveh lokacijah in sicer v proizvodnji in na lokaciji sestave oz. postavitve v funkcijo. Ti dve lokaciji sta fizično ločeni, zato nam tudi sama logistika večkrat predstavlja dodaten izziv.